top of page
Background image - web blob-min.png

En tjänst för visselblåsning

Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Juridium & Tissla förnyar arbetsplatsen med innovativt samarbete

Slide 16_9 - 5.png
Background image - web blob-min.png

Vi ger er en länk,
sen följer ni lagen

Vi erbjuder den smidigaste implementering på marknaden. Det enda ni behöver göra är att publicera vår webblänk som innehåller allt ni behöver för att uppfylla lagkraven. Vi sköter resten.

Via vår webblänk får ni

Visselblåsarpolicy

I webblänken finns era fullständiga policys och rutiner som följer regelverket.

Alla lagstadgade kanaler

Regelverket kräver att ni erbjuder visselblåsare fysisk, muntlig och skriftlig kanal för rapportering. Vår webblänk inkluderar samtliga på ett och samma ställe.

Ärendehantering

Låt oss hantera era ärenden. Eftersom regelverket kräver oberoende hantering är extern hantering rekommenderat och ofta ett krav.

Vi är unika med att uppfylla kravet på fysisk rapportering över hela Sverige.

Vad behövs för att följa lagen

Det räcker inte alltid att bara skapa en e-postadress eller införa en visselblåsar-policy för att säkerställa efterlevnad. Visselblåsarlagen ställer höga krav på konfidentialitet, säkerhet och korrekt hantering av ärenden. Att följa lagstiftningen kräver inte alltid komplicerade eller dyra lösningar; en effektiv visselblåsarplattform bör vara lättanvänd och uppfylla de juridiska kraven på samma gång.

Visselblåsarpolicy

Policys och rutiner för att informera organisationen om hur visselblåsningar ska se samt vilket skydd det ger anställda och övriga.

Visselblåsarfunktion

Tekniska och fysiska system för rapportering, uppföljning och hantering, även muntlig och fysisk rapporteringskanal.

Mottagningsfunktion

Oberoende hantering av visselblåsningar, snabb respons svar och beslutsfattande.

Priser

Låt våra jurister granska och utreda era ärenden enligt regelverket. Ni betalar ett fast pris, inget mer. Vi ser till att det sker på rätt sätt.

0-249 anställda

790 kr/mån

0 kr startkostnad

Alla kanaler för rapportering enligt lag

Hantering av obegränsat antal ärenden

Personlig support

>249 anställda

Offert

Startkostnad i offert

Alla kanaler för rapportering enligt lag

Hantering av obegränsat antal ärenden

Personlig support

0-249 anställda

1190 kr/mån

0 kr startkostnad

Alla kanaler för rapportering enligt lag

Hantering & utredning av obegränsat antal ärenden

Personlig support

Vi är unika med att även erbjuda utredning av ärenden som en del i det fasta priset.

Inkomna ärenden behöver granskas inom 7 dagar. Därefter ger vi er en rekommendation på nästa steg. Om ärendet måste utredas har ni 3 månader på er att avsluta utredningen.

 

I vårt stora erbjudande ingår även utredning av jurister i det månatliga fasta priset, oavsett antal ärenden. I övriga erbjudanden tillkommer en kostnad för från fall till fall.

Background image - web blob-min.png

Följ lagen på 5 minuter

Vår visselblåsartjänst är en helhetslösning som erbjuder era anställda och intressenter ett säkert och tryggt sätt att visselblåsa, så att ni som bolag följer den nya lagen. Vi sätter upp en webbportal, ett telefonnummer, en postkanal samt en fysisk kanal där anmälan kan rapporteras. Personen i fråga kan rapportera på flera språk och vi säkerställer att återkoppling kring ärendet sker inom lagstadgad tidsram.

Därefter handlägger vi det inrapporterade ärendet i ett tryggt och krypterat system. Vi agerar handläggare och för en dialog mellan er och visselblåsaren. Visselblåsaren har enligt lag möjlighet att vara anonym eller publik.

Vi kommer därefter med en rekommendation i ärendet så att det kan avslutas på ett sätt så att informationssäkerhet och rådadande lagkrav kring visselblåsning efterlevs.

Vårt visselblåsarsystem

Webbplattform

Spara tid och fokus, låt oss övervaka era ärenden. Samtliga ärenden behöver följas upp i olika tidsintervall, vi ser till att detta efter

Telefonlinje

Visselblåsaren har möjlighet att lämna in rapportera in ärenden till telefonlinje vi sätter upp.

Post & möten

Anställda kan rapportera genom post till vårt kontor, eller boka fysiska möten var som helst i Sverige med vårt nätverk av jurister. Ett krav enligt lag.

Det här ingår

Policy & rutin

Vi etablerar ett dokument för er organisation som uppfyller regelverken för visselblåsning. Ni laddar bara upp det i ert intranät och informerar anställda med vårt presentationsmaterial.

Muntligt, fysiska möten och post (lagkrav)

Vi ansvarar för alla övriga kanaler för rapportering: muntlig kanal via telefon, post och fysiska möten med jurister över hela Sverige. Dessa punkter är krav regelverket.

Webbportal

Med en länk till ert eget rapporteringssystem får alla i er organisation en trygg, säker och anonym rapporteringskanal.

Rekommendation

Slutligen sammanställer vi en rekommendation vad nästa steg kring visselblåsningen är och meddelar er.

Övervakning & hantering

Vi övervakar och hanterar inkomna visselblåsningar och initierar kontakt med visselblåsaren för att samla in den information som behövs.

Alla språk

Vår plattform har stöd för alla språk. Det här innebär förbättrade möjligheter för visselblåsare, något regleringen förordar.

Varför behövs detta?

Lagändring 17 december 2023

År 2019 infördes EU-visselblåsardirektivet för att hålla koll på att alla följer EU:s regler och skydda de som rapporterar om missförhållanden. I Sverige infördes direktivet som en lag (2021:890) känd som visselblåsarlagen, för att skydda individer som rapporterar om missförhållanden. 19 december 2023 införs det krav att inneha system och policys för visselblåsning för alla företag med över 50 anställda.

Background image - web.png

Kundcase

Bilnet

Eftersom vi växer snabbt har vi varit pratat med Arbetsmiljöverket kring just visselblåsarlagen. Kort därpå mailade vi Tissla och två dagar senare hade vi vår interna policy uppsatt och en rapporteringskanal för visselblåsningar. Proffsigt och smidigt - rekommenderar starkt.

Christopher, CFO Bilnet

apdesign_edited_edited_edited.png

Visselblåsning & branscher

Visselblåsning är en praktik som sträcker sig över olika branscher, där individer avslöjar interna missförhållanden eller olagliga aktiviteter. Det förekommer inom områden som företag, offentlig sektor, hälso- och sjukvård samt finans. Detta kan se olika ut inom olika branscher.

bottom of page