top of page

Spel & vadhållning

En visselblåsartjänst är nödvändig för att hantera rapporter om oegentligheter, spelberoende och oschysst spelpraxis inom spel- och vadhållningsindustrin, vilket främjar rättvisa och ansvarsfullt spelande.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom spel och vadhållning


Inom spel- och vadhållningsbranschen är ärlighet och rättvisa grundläggande för att bygga förtroende hos spelare och upprätthålla en positiv image. Att kunna hantera eventuella oegentligheter och säkerställa en rättvis spelupplevelse är avgörande för att skapa en hållbar och respekterad position på marknaden. Visselblåsning spelar en nyckelroll för att främja integritet och öppenhet inom branschen.


Spel- och vadhållningsbranschen står inför särskilda utmaningar, som potentiell fusk, oreglerad spelverksamhet och etiska dilemman. Situationer kan uppstå där spelare inte behandlas rättvist eller där oetiska handlingar upptäcks. Genom att introducera en visselblåsningstjänst kan ni snabbt upptäcka och agera på sådana situationer innan de skadar ert varumärke och förtroende.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att skapa en säker plattform där era anställda och partners kan rapportera överträdelser av etiska riktlinjer och regelverk inom spel- och vadhållningsbranschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att era aktiviteter håller höga etiska standarder och upprätthåller en rättvis och öppen spelupplevelse.


Snabba reaktioner är av yttersta vikt inom spel- och vadhållningsbranschen. Att inte agera i tid kan leda till rättsliga påföljder och skada ert rykte. Tissla ger er verktygen att snabbt identifiera och hantera problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Att undvika situationer som underminerar ert varumärkes anseende och spelarnas förtroende är avgörande. En händelse där spelare inte behandlas rättvist eller där oegentliga metoder används kan leda till förlorade kunder och en negativ inverkan på ert varumärke. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för en rättvis och etisk spelupplevelse.


Enligt svensk lag krävs att spel- och vadhållningsföretag med över 50 anställda implementerar en intern visselblåsningstjänst. Att inte efterleva detta kan leda till juridiska konsekvenser och skada er image och trovärdighet.


Genom att välja Tissla visar ni att ni engagerar er för att erbjuda en ärlig och transparent spelupplevelse. Genom att agera nu, kan ni stärka er ställning som en ansvarsfull aktör på marknaden och minska risken för negativa påföljder. Varje steg ni tar med Tissla främjar en sund och öppen utveckling av spel- och vadhållningsbranschen och bidrar till en positiv och förtroendeingivande relation med era spelare.

bottom of page