top of page

Media & underhållning

Med en visselblåsartjänst kan rapporter om etiskt tvivelaktigt innehåll, upphovsrättskränkningar och otillbörligt beteende inom media och underhållning hanteras, vilket stärker integriteten och kvaliteten i innehållet.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Visselblåsning inom media & underhållning


Inom media- och underhållningsbranschen spelar integritet och etik en avgörande roll. Att upprätthålla höga etiska standarder och säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt sätt är avgörande för att bygga förtroende hos både publiken och partners. Visselblåsning har blivit ett kraftfullt verktyg för att upptäcka och hantera situationer som kan påverka företagets rykte och integritet.


I media- och underhållningsbranschen står man inför olika utmaningar, från potentiell kränkning av upphovsrätt och etiska överträdelser till oschyssta affärsmetoder och opassande beteende. Ett företag inom branschen kan hamna i situationer där intressekonflikter ignoreras eller där missbruk av resurser förbises. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och agera på sådana situationer innan de skadar ert rykte och förtroende.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att etablera en trygg kanal där personal och andra involverade kan rapportera potentiella överträdelser av etiska riktlinjer och integritetsfrågor. Genom att använda Tissla kan ni agera proaktivt för att säkerställa att er verksamhet står för etik och ansvar.


Snabba reaktioner är avgörande inom media- och underhållningsbranschen. Att inte hantera problem i tid kan leda till omfattande skador på varumärket, rättsliga påföljder och förlorat förtroende från publiken. Tissla ger er verktygen för att upptäcka och agera på problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där etiska principer komprometteras eller osakliga affärsmetoder tolereras. En händelse där etiska överträdelser försummas eller där integritetsfrågor ignoreras kan leda till permanent skada på ert varumärke och förlust av publikförtroende. Genom att införa Tissla visar ni att ni tar ansvar för er verksamhets integritet och etik.


Enligt svensk lag kräver företag med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och negativ påverkan på företagets image samt förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni att ni är redo att agera för att säkerställa etik och ansvar inom media- och underhållningssektorn. Genom att agera nu minimerar ni risken för rättsliga påföljder och imageförluster. Varje steg ni tar med Tissla stärker er position och trovärdighet inom branschen.

bottom of page