top of page

Om Tissla

Vår grundläggande målsättning är att underlätta för företag att uppfylla de senaste lagkraven genom att erbjuda en pålitlig och diskret plattform för visselblåsning.

Med det ökande behovet av öppenhet och ansvarsskyldighet i företagsvärlden har vi tagit på oss uppgiften att stödja andra företag att fullt ut följa de nyligen införda lagarna. Vårt uppdrag är att ge organisationer möjlighet att skapa en kultur av etik och integritet genom att erbjuda dem ett pålitligt sätt att rapportera potentiella oegentligheter och missförhållanden.

Blob + whistle transparent.png

Varför Tissla?

Expertis

Expertis: Vårt team består av erfarna experter inom teknik, säkerhet och juridik som har djup förståelse för de utmaningar företag står inför när det gäller visselblåsning.

Anonymitet

Vi garanterar fullständig anonymitet för dem som väljer att använda vår plattform för att rapportera. Detta hjälper till att skapa en trygg och öppen miljö för rapportering.

Säkerhet

Vi lägger stor vikt vid datasäkerhet och integritet, och vårt system är utformat med state-of-the-art säkerhetsåtgärder för att skydda den rapporterade informationen.

Efterlevnad

Vårt system är utformat för att hjälpa företag att uppfylla de senaste lagkraven och reglerna för visselblåsning, och vi fortsätter att uppdatera vår tjänst i enlighet med eventuella förändringar i regler och bestämmelser.

bottom of page