top of page

FMCG

Inom FMCG-branschen är visselblåsartjänst avgörande för att rapportera livsmedelssäkerhet, överträdelser av hygienregler och oetiskt beteende, vilket säkerställer kvalitet och säkerhet för konsumenter.

Följ den nya lagen

Det viktiga är att ni uppfyller lagkraven. Har ni fler än 50 anställda behöver ni implementera ett system för visselblåsning. Vi ser till att ert företag uppfyller alla lagkrav, utan att ni behöver göra någonting - vi sköter allt.

Vissleblåsning inom FMCG-branschen


Inom FMCG-branschen (hushållsvaror, mat och dryck) är produktkvalitet och konsumenttillfredsställelse av högsta betydelse. Att leverera pålitliga och säkra produkter är avgörande för att bygga och upprätthålla starka kundrelationer. För att säkerställa att era produkter lever upp till höga standarder och att ni agerar etiskt är visselblåsning en ovärderlig mekanism.


FMCG-branschen står inför specifika utmaningar som produktförfalskning, livsmedelssäkerhet och etiska dilemman. Det kan förekomma situationer där produkter inte uppfyller kvalitetsstandarder eller där oetiska handlingar upptäcks. Genom att implementera en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och hantera sådana situationer innan de skadar ert varumärke och förtroende.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att inrätta en trygg plattform där era anställda och samarbetspartners kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och produktkvalitetsstandarder inom FMCG-branschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att era produkter håller höga etiska standarder och fortsätter att leverera en säker och pålitlig upplevelse för konsumenterna.


Snabb respons och kvalitetssäkring är avgörande inom FMCG-branschen. Att inte agera i tid kan leda till juridiska konsekvenser och skada er image. Tissla ger er verktygen att snabbt identifiera och åtgärda problem innan de får allvarliga följder.


Att undvika situationer som underminerar ert varumärkes anseende och konsumenternas förtroende är avgörande. En händelse där produkter inte uppfyller kvalitetsstandarder eller där etiska riktlinjer inte efterlevs kan leda till förlorade kunder och skada ert rykte. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för produkter som är både högkvalitativa och etiskt ansvarsfulla.


Enligt svensk lag krävs att FMCG-företag med över 50 anställda implementerar en intern visselblåsningstjänst. Att inte följa detta kan leda till rättsliga påföljder och skada ert förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni att ni är engagerade i att erbjuda högkvalitativa och säkra produkter som överträffar kundernas förväntningar. Genom att agera nu, stärker ni er ställning som en pålitlig aktör på marknaden och minskar risken för negativa påföljder. Varje steg ni tar med Tissla bidrar till att främja ansvar och kvalitet inom FMCG-branschen och hjälper till att bygga en lojal och välmående kundbas.

bottom of page