top of page

Transport & logistics

In this industry, it is important to have a whistleblower service to draw attention to road safety problems, work environment issues and violations of rules for freight transport, which contributes to safer and more efficient transport.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Vissleblåsning inom transport och logistik


Inom transport- och logistiksektorn är effektivitet och pålitlighet nyckelfaktorer. Att säkerställa att verksamheten bedrivs på ett ansvarsfullt och säkert sätt är avgörande för att upprätthålla kvaliteten på tjänsterna och bygga förtroende hos kunder och samarbetspartners. Visselblåsning har blivit ett värdefullt verktyg för att upptäcka och hantera situationer som kan påverka verksamheten och säkerheten negativt.


Transport- och logistiksektorn möter olika utmaningar, från säkerhetsöverträdelser och oegentligheter vid lasthantering till fusk med dokumentation och arbetsmiljöfrågor. Ett företag inom sektorn kan hamna i situationer där regelöverträdelser ignoreras eller där säkerhetsprotokoll inte följs. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och agera på sådana situationer innan de påverkar tjänstekvalitet och säkerhet.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att skapa en säker och konfidentiell kanal där personal och andra involverade kan rapportera potentiella säkerhetsproblem och oegentligheter. Genom att använda Tissla kan ni agera proaktivt för att säkerställa att er verksamhet håller en hög nivå av säkerhet och ansvar.


Snabba reaktioner är avgörande inom transport- och logistiksektorn. Att inte hantera problem i tid kan leda till allvarliga olyckor, rättsliga påföljder och förlorat förtroende från kunder och partners. Tissla ger er de nödvändiga verktygen för att upptäcka och agera på problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där säkerheten komprometteras eller protokoll ignoreras. En händelse där säkerhetsföreskrifter inte följs eller där bristfällig dokumentation används kan leda till farliga situationer och skador på verksamhetens anseende. Genom att införa Tissla visar ni att ni tar ansvar för säkerheten och pålitligheten inom er sektor.


Enligt svensk lag kräver företag med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka företagets rykte samt förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni er engagering för säkerhet och ansvar inom transport- och logistiksektorn. Genom att agera nu minskar ni risken för rättsliga påföljder och säkerhetsincidenter. Varje steg ni tar med Tissla stärker er position och påverkar positivt branschens integritet och kvalitet.

bottom of page