top of page

Games & betting

A whistleblower service is necessary to deal with reports of irregularities, gambling addiction and unethical gambling practices in the gambling and betting industry, promoting fair and responsible gambling.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Visselblåsning inom spel och vadhållning


Inom spel- och vadhållningsbranschen är ärlighet och rättvisa grundläggande för att bygga förtroende hos spelare och upprätthålla en positiv image. Att kunna hantera eventuella oegentligheter och säkerställa en rättvis spelupplevelse är avgörande för att skapa en hållbar och respekterad position på marknaden. Visselblåsning spelar en nyckelroll för att främja integritet och öppenhet inom branschen.


Spel- och vadhållningsbranschen står inför särskilda utmaningar, som potentiell fusk, oreglerad spelverksamhet och etiska dilemman. Situationer kan uppstå där spelare inte behandlas rättvist eller där oetiska handlingar upptäcks. Genom att introducera en visselblåsningstjänst kan ni snabbt upptäcka och agera på sådana situationer innan de skadar ert varumärke och förtroende.


Tissla, vår omfattande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att skapa en säker plattform där era anställda och partners kan rapportera överträdelser av etiska riktlinjer och regelverk inom spel- och vadhållningsbranschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att era aktiviteter håller höga etiska standarder och upprätthåller en rättvis och öppen spelupplevelse.


Snabba reaktioner är av yttersta vikt inom spel- och vadhållningsbranschen. Att inte agera i tid kan leda till rättsliga påföljder och skada ert rykte. Tissla ger er verktygen att snabbt identifiera och hantera problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Att undvika situationer som underminerar ert varumärkes anseende och spelarnas förtroende är avgörande. En händelse där spelare inte behandlas rättvist eller där oegentliga metoder används kan leda till förlorade kunder och en negativ inverkan på ert varumärke. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för en rättvis och etisk spelupplevelse.


Enligt svensk lag krävs att spel- och vadhållningsföretag med över 50 anställda implementerar en intern visselblåsningstjänst. Att inte efterleva detta kan leda till juridiska konsekvenser och skada er image och trovärdighet.


Genom att välja Tissla visar ni att ni engagerar er för att erbjuda en ärlig och transparent spelupplevelse. Genom att agera nu, kan ni stärka er ställning som en ansvarsfull aktör på marknaden och minska risken för negativa påföljder. Varje steg ni tar med Tissla främjar en sund och öppen utveckling av spel- och vadhållningsbranschen och bidrar till en positiv och förtroendeingivande relation med era spelare.

bottom of page