top of page

Retail & e-commerce

In the retail industry, a whistleblower service is essential for handling reports of theft, fraud and health and safety related issues, promoting trust and safety for both customers and employees.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Visselblåsning inom retail och ehandel


Inom retail- och ehandelsbranschen är kundtillit och varumärkesintegritet av högsta prioritet. Att säkerställa att kunderna får högkvalitativa produkter och tjänster samt att affärspraxis följer etiska standarder är avgörande för att bygga och bibehålla en stark position på marknaden. Visselblåsning har blivit ett värdefullt redskap för att upptäcka och adressera situationer som kan påverka kunders förtroende och lojalitet.


Retail- och ehandelssektorn möter en rad utmaningar, inklusive bedrägerier, överträdelser av konsumentlagar, produktförfalskning och oegentligheter i leveranskedjan. Situationer kan uppstå där etiska standarder kring produktkvalitet och kundservice inte följs. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och hantera sådana situationer innan de skadar varumärkesryktet och kundrelationerna.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, ger er möjligheten att etablera en säker kanal där anställda och partners kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och oegentligheter inom retail- och ehandelsbranschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att er verksamhet upprätthåller höga etiska standarder och kundtillit.

Snabba reaktioner är avgörande inom retail- och ehandelssektorn. Att inte hantera problem i tid kan leda till minskad kundlojalitet och negativ påverkan på försäljning och varumärkesrykte. Tissla ger er verktygen ni behöver för att upptäcka och agera på problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är viktigt att undvika situationer där kundernas förtroende för varumärket skadas eller där oetiska praxis förekommer. En händelse där kundtillit undermineras eller konsumentlagar överträds kan leda till förlorade affärsmöjligheter och skada för varumärkesintegriteten. Genom att implementera Tissla visar ni att ni tar ansvar för att följa etiska riktlinjer och bygga långvariga kundrelationer.


Enligt svensk lag kräver företag inom retail- och ehandelsbranschen med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka företagets rykte samt förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni er engagering för att upprätthålla etiska standarder och kundtillit inom retail- och ehandelssektorn. Genom att agera nu stärker ni er position på marknaden och minskar risken för rättsliga påföljder. Varje steg ni tar med Tissla förstärker ert varumärkesintegritet och skapar en starkare och mer trovärdig närvaro på marknaden.

bottom of page