top of page

Health care

Whistleblower service is important for handling reports of patient safety, medical malpractice and unauthorized use of patient data, ensuring quality and integrity in healthcare.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Visselblåsning inom hälso- & sjukvård


Inom hälso- och sjukvårdssektorn är patientsäkerhet och vårdkvalitet av högsta prioritet. Att upprätthålla etiska standarder och säkerställa efterlevnad av vårdregler är avgörande för att säkerställa patienternas välbefinnande och förtroende. Visselblåsning har blivit ett värdefullt redskap för att upptäcka och förebygga situationer som kan påverka vårdkvaliteten och patientsäkerheten.


Inom hälso- och sjukvårdssektorn står man inför många utmaningar, från potentiella medicinska fel och överträdelser av patientsäkerheten till bristande vårdstandard och etiska överträdelser. Ett sjukhus eller vårdföretag kan hamna i situationer där vårdregler bryts av ekonomiska eller andra skäl. Genom att ha en visselblåsningstjänst kan ni snabbt identifiera och åtgärda sådana situationer innan de påverkar patienternas hälsa och välbefinnande.


Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, erbjuder er möjligheten att skapa en trygg och konfidentiell kanal för personal och intressenter att rapportera potentiella överträdelser av vårdstandard och etik. Genom att använda Tissla blir det möjligt att agera snabbt och effektivt för att säkerställa att patienternas säkerhet och vårdkvalitet förblir i fokus.


Snabba reaktioner är kritiska inom vården. Att inte hantera problem i tid kan leda till allvarliga konsekvenser, inklusive patientskador, rättsliga påföljder och förlorat förtroende från allmänheten. Tissla ger er de nödvändiga verktygen för att identifiera och hantera problem innan de får allvarliga konsekvenser.


Det är av yttersta vikt att undvika situationer där vårdkvaliteten offras eller patientsäkerheten äventyras. En händelse där vårdstandarder ignoreras eller medicinska fel döljs kan leda till katastrofala konsekvenser för patienter och anseendet hos vårdinrättningen. Genom att implementera Tissla visar ni er engagering för att upprätthålla etiska värderingar och patientsäkerhet.


Enligt svensk lag kräver företag med över 50 anställda att implementera ett internt visselblåsningssystem. Att inte följa detta kan resultera i rättsliga påföljder och påverka företagets rykte samt patienters välbefinnande.


Genom att välja Tissla visar ni inte bara er omsorg för patientsäkerhet utan även er förmåga att agera proaktivt för att skydda vårdkvaliteten och anseendet. Genom att agera nu minskar ni risken för rättsliga påföljder och negativa hälsokonsekvenser för patienter. Varje steg ni tar med Tissla stärker er position inom hälso- och sjukvårdssektorn.

bottom of page