top of page

Service company

In the service sector, whistleblower services can be used to deal with reports of unethical behaviour, poor service quality and conflicts of interest, contributing to higher service quality.

Follow the new law

The important thing is that you meet the legal requirements. If you have more than 50 employees, you need to implement a whistleblowing system. We ensure that your company complies with all legal requirements without you having to do anything - we take care of everything.

Visselblåsning inom tjänstebranschen


Inom tjänsteföretag, där kundrelationer och förtroende är hörnstenarna, är det av yttersta vikt att upprätthålla höga etiska standarder och kvalitet i era erbjudanden. Att kunna hantera potentiella problem och upprätthålla er trovärdighet är avgörande för att bygga en hållbar och framgångsrik verksamhet. Visselblåsning har blivit en värdefull resurs för att identifiera och tackla situationer som kan påverka förtroendet för ert företag.


Tjänsteföretag står inför unika utmaningar, som kundklagomål, avtalsbrott och etiska dilemman kring er verksamhet. Det kan uppstå situationer där tjänster inte levereras enligt överenskomna standarder eller där oetisk praxis upptäcks. Genom att införa en visselblåsningstjänst kan ni snabbt upptäcka och agera på sådana situationer innan de skadar företagets anseende.


Med Tissla, vår heltäckande visselblåsningstjänst, kan ni skapa en trygg plattform där era anställda och samarbetspartners kan rapportera eventuella överträdelser av etiska riktlinjer och kvalitetsstandarder inom tjänsteföretagsbranschen. Genom att använda Tissla kan ni proaktivt säkerställa att er verksamhet bibehåller högsta etiska standarder och kundförtroende.


Snabba reaktioner är avgörande inom tjänsteföretagsbranschen. Att inte agera i tid kan leda till förlorade kunder och en påverkan på ert företags rykte. Tissla ger er verktygen som behövs för att identifiera och hantera problem innan de får allvarliga konsekvenser.

Det är av största vikt att undvika situationer som kan underminera er trovärdighet eller leda till bristande kundförtroende. En händelse där kundernas förväntningar inte uppfylls eller där etiska standarder försummas kan leda till förlorade affärsmöjligheter och skada ert varumärkes anseende. Genom att använda Tissla visar ni att ni tar ansvar för att erbjuda tjänster som inte bara är professionella utan även etiskt hållbara.


Enligt svensk lag krävs att tjänsteföretag med över 50 anställda implementerar en intern visselblåsningstjänst. Att inte följa detta krav kan leda till juridiska påföljder och skada ert företags rykte samt förtroende.


Genom att välja Tissla visar ni att ni är engagerade i att erbjuda högkvalitativa tjänster och följa etiska standarder inom tjänsteföretagsbranschen. Genom att agera nu, kan ni stärka er ställning som en ansvarsfull aktör på marknaden och minska risken för rättsliga påföljder. Varje steg ni tar med Tissla gynnar en sund och pålitlig utveckling av tjänsteföretagsbranschen och bidrar till att bygga starka och långvariga kundrelationer.

bottom of page